Bijbeltekst week 2019 – 30

Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt. Hebreeën 10:39 De tafeltekst voor deze week begint met een reactie op de voorgaande tekst, waar staat: en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als...

Bijbeltekst week 2019 – 29

Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.    1 Korintiërs 10:24 De tafeltekst voor deze week lijkt heel eenvoudig, maar dat is niet het geval. Natuurlijk staat deze tekst weer in een bepaald verband. Daar gaan we dus even naar kijken. Onze tekst staat achter...

Bijbeltekst week 2019 – 28

Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven; en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods. Johannes 6:68,69 Petrus geeft hier antwoord op een vraag van Jezus: Gij wilt toch ook niet weggaan? Deze...

Bijbeltekst week 2019 – 27

Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht. Psalm 36:10 Deze tekst begint met ‘Want’ en daarom moeten we wel het voorgaande aandachtig lezen om niet aan de kostbaarheid van onze weektekst voorbij te gaan: Psalm 36:8,9  Hoe kostelijk is uw...

Bijbeltekst week 2019 – 26

Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots. Jesaja 26:4 We beginnen bij de overdenking van de tafeltekst voor deze week met het tweede gedeelte: want de HERE HERE is een eeuwige rots. Het komt alleen in deze tekst voor dat de Naam van God:...

Bijbeltekst week 2019 – 25

Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:31,32 Deze woorden van Jezus beschrijven het werkelijke geloofsleven. De basis van ons geloofsleven is: blijven in Zijn...