Bijbeltekst week 2019 – 48

Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht. Jesaja 64:4 De Bijbeltekst voor deze week begint met: van oudsher. Dat is een prachtige uitdrukking. Maar dit Hebreeuwse...

Bijbeltekst week 2019 – 47

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; Kolossenzen 3:23 In vers 17 van dit hoofdstuk staat: En al wat gij doet, met woord of werk …  Deze tekst begint met: Al wat gij doet. Het woord ‘al’ betekent gewoon ‘alles’, dus niets...

Bijbeltekst week 2019 – 46

Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.  Hebreeën 12:2 Laat ons oog...

Bijbeltekst week 2019 – 45

Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. 2 Korintiërs 4:7 Omdat onze nieuwe tafeltekst begint met ‘maar’ moeten we ook nu weer lezen wat aan deze tekst vooraf gaat. (2 Kor.4:6) Want de God, die...

Bijbeltekst week 2019 – 44

Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet zondigt.  Exodus 20:20 Bijna 70 keer staat in de Bijbel (O.T.) dat God de mens tegemoet komt met: ’Vrees niet’. Het Hebreeuwse werkwoord heeft vaak een...

Bijbeltekst week 2019 – 42

Gij maakt mij het pad des levens be­kend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rech­terhand, voor eeuwig. Psalm 16:11 We hebben voor deze week een jubeltekst uit de Psalmen. Laat het maar jubelen, elke dag dus wel drie keer! Wat een...