Bijbeltekst week 2022 – 40

Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren. Psalm 50:15 God nodigt ons uit om, als we het moeilijk hebben, Hem aan te roepen. Dat betekent dat wij Hem dan om hulp mogen vragen, beter nog: Hem zelf te hulp vragen, Zijn bijstand vragen....

Bijbeltekst week 2022 – 39

Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan. 1 Samuël 16:7 De tafeltekst voor deze week staat in het Bijbelboek Samuël. Hierin wordt verteld over de profeet Samuël; hij was een volkomen toegewijd...

Bijbeltekst week 2022 – 38

Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. Jesaja 45:2 We leven in een tijd waarin de vijandschap (in onze tafeltekst weergegeven door ‘koperen deuren’ en ‘ijzeren grendels’), nog niet...

Bijbeltekst week 2022 – 37

Geprezen zij de HERE. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.  Psalm 68:20 Bovengenoemde tekst is een regel uit een psalm, een lied, geschreven door koning David, voor de koorleider. Hier spreekt koning David een loflied uit, waarin hij roemt in Gods daden,...

Bijbeltekst week 2022 – 36

Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Johannes 10:27,28 Het woord ‘schaap’, als dat niet letterlijk voor een stuk...

Bijbeltekst week 2022 – 35

Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht. Jesaja 64:4 De Bijbeltekst voor deze week begint met: van oudsher. Dat is een prachtige uitdrukking. Maar dit Hebreeuwse...