Bijbeltekst week 2020 – 04

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.                          Jakobus 1:12 Het gaat in deze tafeltekst vooral om het laatste...

Bijbeltekst week 2020 – 03

Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. 2 Korintiërs 3:12 De tafeltekst voor deze week is kort maar krachtig. Om deze tekst met overgave op te kunnen zeggen, moeten we wel heel aandachtig lezen wat daarvoor geschreven staat: 2 Kor....

Bijbeltekst week 2020 – 02

…, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.   1 Korintiërs 2:5 Eigenlijk is deze tekst niet te begrijpen zonder het voorgaande. Het begint dan ook met ‘opdat’. Wat een geheimenis ligt er in de voorgaande teksten. Paulus, een...

Bijbeltekst week 2020 – 01

Vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal Ik met u zijn en u zegenen.    Genesis 26:3 In de tekst, voorafgaande aan onze tafeltekst staat: ‘…, woon in het land, …’  Dit ‘wonen’ geeft een rust aan, tegenovergesteld aan rondtrekken, dwalen, dolen … Het heeft de...

Bijbeltekst week 2019 – 52

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5 We bereiden ons voor op het Kerstfeest. Naarmate het licht van God in onze harten...

Bijbeltekst week 2019 – 51

De maand december is begonnen. Deze tijd gebruiken we om toe te leven naar het naderende kerstfeest. De vier weken voor Kerst hebben de naam Advent gekregen. Advent is de periode van voorbereiding op het kerstfeest. Het begint vier zondagen voor Kerst en duurt tot...