Bijbeltekst week 2023 – 12

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem. Kolossenzen 2:6 Onze tafeltekst begint met het woordje ‘Nu’. Dit woord kan ook vertaald worden met: ‘Aangezien’. Het eerste gedeelte van de tekst veronderstelt een feit. De apostel Paulus spreekt hier dus...

Bijbeltekst week 2023 – 11

Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft. Johannes 6:29 De tafeltekst is het laatste gedeelte van vers 29. In het eerste gedeelte staat: Jezus antwoordde en zeide tot hen:… De woorden van Jezus (uit vers 29) zijn een antwoord op een vraag...

Bijbeltekst week 2023 -10

Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots. Jesaja 26:4 We beginnen bij de overdenking van de tafeltekst voor deze week met het tweede gedeelte: want de HERE HERE  is een eeuwige rots. Het komt alleen in deze tekst voor dat de Naam van God:...

Bijbeltekst week 2023 – 09

Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet zondigt. Exodus 20:20 Bijna 70 keer staat in de Bijbel (Oude Testament) dat God de mens tegemoetkomt met: ’Vrees niet’. Het Hebreeuwse werkwoord heeft...

Bijbeltekst week 2023-08

Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven. Deuteronomium 30:19,20 De tafeltekst voor de komende week behoort tot het sluitstuk van de...

Bijbeltekst week 2023 – 07

Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers. Hosea 6:6 De tafeltekst van deze week begint met: Want in liefde heb Ik behagen. Het woord ‘liefde’ heeft in het Hebreeuws een prachtige betekenis. Meestal wordt het...