Samenkomst op zondag

Elke zondag om 11.00 uur houden we een samenkomst. Deze samenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen en hebben als uitgangspunt ‘Telkens als gij samenkomt, heeft een ieder iets’ (naar 1 Kor. 14:26). Het is een kans om elkaar als gelovigen te ontmoeten en dankbaarheid, verdriet, verwondering en gebed naar God te uiten.

We ontvangen iedereen met koffie, omdat wij geloven dat het gemeente van Christus zijn, haar basis vindt in de ontmoeting en het samen leven. In de samenkomst zingen we veel liederen omdat we gemerkt hebben dat samen zingen stil maakt, op God richt en bemoedigt. Tijdens de samenkomst wordt de gelegenheid geboden om te vertellen over het handelen van God in je leven. Daarnaast kun je je bijvoorbeeld uiten naar God door gebed, het vragen van voorbede of een lied.

De samenkomsten zijn vaak een bemoediging en toerusting voor de nieuwe week.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Voor de kleintjes onder ons is er altijd de mogelijkheid om iets gezelligs te doen, ook tijdens de samenkomst. Nog vragen? Neem contact met ons op!

 

rustige studieplek