Samenkomst op zondag

Samenkomsten

Elke zondag om 11.00 uur houden we een samenkomst. Deze is toegankelijk voor iedereen en hebben als uitgangspunt ‘Telkens als gij dan samenkomt, heeft een ieder iets’ (naar 1 Kor. 14:26). Het is een kans om elkaar als gelovigen te ontmoeten en dankbaarheid, verdriet, verwondering en gebed naar God te uiten.

Wij geloven dat het gemeente van Christus zijn haar basis vindt in het elkaar ontmoeten. In de samenkomst zingen we veel liederen omdat we gemerkt hebben dat samen zingen stil maakt, op God richt en bemoedigt.

Regelmatig nodigen we een spreker uit om een Bijbelse boodschap door te geven. Deze wordt aangekondigd op onze website. Ook wordt er gelegenheid geboden om te vertellen over het handelen van God in je leven. Daarnaast kun je je bijvoorbeeld uiten naar God door gebed, het vragen van voorbede of een lied.

De samenkomsten zijn vaak een bemoediging en toerusting voor de nieuwe week.

Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar. Voor de kleintjes onder ons is er regelmatig de mogelijkheid om iets gezelligs te doen, ook tijdens de samenkomst. Als afsluiting van het samenzijn bent u uitgenodigd voor de eenvoudige lunch.

Nog vragen? Neem contact met ons op!

Sprekers in de komende weken:

Datum Spreker
26 maart Richard Rensink
2 april Ludy Fabriek
9 april Pasen
16 april D'Edsiren Jansen
23 april Paul van der Meulen
30 april 11-uurtje, zonder spreker
7 mei Razzak Avakhti
14 mei René Millenaar
21 mei Erik van 't Ende
28 mei Pinksteren
4 juni Albert Balk
11 juni D'Edsiren Jansen
18 juni Carin Kops
25 juni Oscar Lohuis (let op: 14:00 uur!)

 

Sprekers in de afgelopen tijd:

Datum Spreker Onderwerp
19 maart Frans van Herwijnen Volbracht en Verheerlijkt (over Goede Vrijdag en Pasen)
12 maart René Millenaar Gezalfd en vervolgd (1 Samuël 23 en Psalm 54)
26 februari Janno van den Ende Een pond kostbare nardusolie  (Johannes 12:1-11)
19 februari Carin Kops De Emmaüsgangers
12 februari D’Edsiren Jansen Je bent onderdeel van een heilig mysterie.
29 januari Peter Koobs Verandering 
15 januari Oscar Lohuis Gebed, samenzijn met God
18 december 2022 Orlando Bottenbley God spreekt opnieuw 
11 december 2022 Ludy Fabriek Immanuël: God met ons (Jesaja 7 en 8)
27 november 2022 Willem Koudijs Bijzondere verwachtingen (Hannah, Elisabeth en Maria, 1 Kon. 2 en Lukas 1)
20 november 2022 Fedor Christiaanse Oordeel en verlossing (n.a.v. 1 Koningen 17) 
13 november 2022 Theun van der Velde Een (naar God) luisterend hart, hoe dan? (Fil. 4:4 e.v. )
6 november 2022 Jan Zeldenrust Zacheüs
30 oktober 2022 Theun van der Velde Geroepen om heiligen te zijn en elkaar te bemoedigen (Romeinen 1:1-17)
23 oktober 2022 Kees Postma De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Lukas 18:1-8)
9 oktober 2022 Ludy Fabriek Jezus geeft rust (Matteüs 11:28-30)
25 september 2022 Orlando Bottenbley Leven in God’s huisgezin
18 september 2022 Rik Bouwmeester Psalm 18 “… met mijn God spring ik over een muur.”
4 september 2022 Ludy Fabriek Een andere weg dan dat je zou kiezen (Ester 2)
21 augustus 2022 Oscar Lohuis De kerk en Israël (Romeinen 11:11 e.v.)
14 augustus 2022 Frans van Herwijnen Toon mij toch Uw Heerlijkheid (Exodus 33)
24 juli 2022 Paul van der Meulen Voorbede doen voor elkaar
17 juli 2022 D’Edsiren Jansen De prijs van eenheid in de gemeente
3 juli 2022 Gerard Grit Deus Semper Major (God is altijd groter)
19 juni 2022 Janno van den Ende 153 vissen, het gesprek bij het kolenvuur (Johannes 21)
12 juni 2022 Frans van Herwijnen De komst van de Trooster en de Geest der Waarheid (Johannes 16)
5 juni 2022 (Pinksteren) D’Edsiren Jansen Pinksteren (Handelingen 2:2-5)
29 mei 2022 Henk Noordhuis In de aanloop naar Pinksteren (Handelingen 2:1-13)
22 mei 2022 Gerard Grit Het Koninkrijk is vergelijkbaar met een Koopman die zoekt…. (Mattheüs 13:45)
15 mei 2022 René Millenaar Geven, bidden en vasten: het normale christenleven (Mattheus 6)
8 mei 2022 Jan Zeldenrust Mijn hulp is van de Here (Psalm 121)
1 mei 2022 Gerrit Lolkema Meer Jezus, minder ik
24 april 2022 Frans van Herwijnen Jezus, Hogepriester, met een arm om je schouder
17 april 2022 (Pasen) Orlando Bottenbley Nooit meer dood, altijd leven
10 april 2022 Henk Noordhuis Het lijdensverhaal volgens Lukas
27 maart 2022 Frans van Herwijnen Waarom Jezus op een ezel naar Jeruzalem ging
20 maart 2022 Theun van der Velde Weer samen onderweg met Jezus (Ef. 2:1 e.v. & Kol. 3:7 e.v.)
13 maart 2022 Gerrit Lolkema Geloof bewijst zich door daden
6 maart 2022 Paul van der Meulen Jozua’s doortocht door de Jordaan (Jozua 3 en 4)
27 februari 2022 René Millenaar De schepping van God (Gen 1:1)
20 februari 2022 Janno van den Ende De storm op het meer (Marcus 4: 35-41)
13 februari 2022 Ludy Fabriek Hoe gaat het met u?
6 februari 2022 Jan Zeldenrust Passie voor Jezus
30 januari 2022 Gerrit Lolkema Mensen van hoop
16 januari 2022 René Millenaar Nicodemus, een zoekende Farizeeër (Joh. 3:1 e.v.)
9 januari 2022 Paul van der Meulen Mozes en Jozua: leiders en zachtmoedigheid
2 januari 2022 Orlando Bottenbley Bemoedigend: God kent het begin en het einde, van alles
25 december 2021 (Kerstmis) Gerrit Lolkema Kerstmis: het teken voor de herders
19 december 2021 Orlando Bottenbley Jozef en Maria met Jezus bij de tempel
5 december 2021 Theun van der Velde Lijden, verdriet, hoop
21 november 2021 Theun van der Velde De gelijkenis van de zaaier is voor iedereen
14 november 2021 René Millenaar Spreken van God in de Bijbel
7 november 2021 Carin Kops Vier lessen voor ons van de ontmoeting van Jezus met Bartimeüs
31 oktober 2021 Gerrit Lolkema Drie gelijkenissen van Jezus voor deze tijd
24 oktober 2021 Orlando Bottenbley Op weg naar de ontmoeting met de Heilige
10 oktober 2021 René Millenaar De onveranderlijkheid van God
19 september 2021 Gerrit Lolkema Laat u gebruiken als levende stenen
12 september 2021 René Millenaar Ik heb de afstand tussen u en Mij overbrugd
4 september 2021 Gerrit Lolkema Luisteren naar God
22 augustus 2021 Frans van Herwijnen De Here Jezus, Zoon van God
8 augustus 2021 Kees van Velzen De eeuwige God wordt niet moe en niet afgemat, er is geen doorgronding van Zijn inzicht.