Samenkomst op zondag

Samenkomsten

Elke zondag om 11.00 uur houden we een samenkomst. Deze is toegankelijk voor iedereen en heeft als uitgangspunt ‘Telkens als gij dan samenkomt, heeft een ieder iets’ (naar 1 Kor. 14:26). Het is een kans om elkaar als gelovigen te ontmoeten en dankbaarheid, verdriet, verwondering en gebed naar God te uiten.

Wij geloven dat het gemeente van Christus zijn haar basis vindt in het elkaar ontmoeten. In de samenkomst zingen we veel liederen omdat we gemerkt hebben dat samen zingen stil maakt, op God richt en bemoedigt.

Regelmatig nodigen we een spreker uit om een Bijbelse boodschap door te geven. Deze wordt aangekondigd op onze website. Ook wordt er gelegenheid geboden om te vertellen over het handelen van God in je leven. Daarnaast kun je je bijvoorbeeld uiten naar God door gebed, het vragen van voorbede of een lied.

De samenkomsten zijn vaak een bemoediging en toerusting voor de nieuwe week.

Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar. Na afloop van het samenzijn bent u van harte uitgenodigd voor de eenvoudige lunch, behalve op de eerste zondag van de maand, dan is er geen lunch.

Er wordt kinderoppas georganiseerd voor kinderen van 2,5 tot 12  jaar. De oppas wordt gestart met het lezen van een Bijbelverhaal en het zingen van liederen. Aansluitend worden er activiteiten aangeboden. Dit kunnen verschillende dingen zijn: spelletjes binnen of buiten, naar het bos, knutselen etc. 

Nog vragen? Neem contact met ons op!

Sprekers in de komende weken:

28 juli: René Millenaar
25 augustus: Gerrit Lolkema
1 september: Ludy Fabriek
8 september: Pien van der Hoff
15 september: Gemeentedag met D'Edsiren Jansen
22 september: Carin Kops
29 september 14:00 uur: Oscar Lohuis
6 oktober: Paul van der Meulen
13 oktober: samenkomst zonder spreker
20 oktober: Janno van de Ende
27 oktober: Pien van der Hoff
3 november: Carin Kops
10 november 14:00 uur: Oscar Lohuis
17 november: Frans van Herwijnen
24 november: onbekend
1 december: Theun van der Velde
8 december: D'Edsiren Jansen
15 december: onbekend
22 december: Matthias Deleu
29 december: onbekend

 

Sprekers in de afgelopen tijd:

Datum Spreker Onderwerp
7 juli 024 Matthias Deleu Verandering  (2 Petrus 1:1-8)
30 juni 2024 Pien van der Hoff De gescheidenis van Mefiboset, zoon van Jonathan (2 Samuël 9:1-13)
23 juni 2024 Pien van der Hoff Falen, verzoening en hoop (o.a. Johannes 13:21)
16 juni 2024 George van der Hoff Gebed ‘achter de gordijnen’ (Daniël 10)
2 juni 2024 Ludy Fabriek De Heilige Geest (Efeziërs 5:15-18)
12 mei 2024 Oscar Lohuis Door lijden heen tot heerlijkheid komen (Handelingen 1:1-11)
5 mei 2024 D’Edsiren Jansen Onze grote (onmogelijke ?) opdracht (Matteüs 28:16-20
21 april 2024 Theun van der Velde De lofzang is in stilte tot U, O God (Psalm 65 HSV)
14 april 2024 Pien van der Hoff Wat er ook gebeurd, er is toekomst met Hem (Lukas 9:62
7 april 2024 Paul van der Meulen Toeval of toe-gevallen?  (Marcus 8:34-38)
24 maart 2024 Janno van den Ende De wereld verandert, wees voorbereid! (Lucas 22:35-38)
17 maart 2024 René Millenaar Intocht in Jeruzalem (Lucas 19:29 HSV)
10 maart 2024 Gerard Grit Geloofsgeneraties (Titus 2:2-8)
25 februari 2024 Carin Kops De grootheid van God en Gebed (Matt. 17:14-17, Psalm 18:1-20)
18 februari 2024 D’Edsiren Jansen Vrijgevigheid (Johannes 12:1-11)
11 februari 2024 Marijke de Vries  Kiezen voor het wonder (Johannes 5:1-18
30 januari 2024 Oscar Lohuis Geen evangelie zonder Israël 
28 januari 2024 Kees Postma Hongeren en dorsten naar gerechtigheid (Matt. 5:6)
21 januari 2024 Matthias Deleu Met God ben je deel van iets dat groters dan jouzelf (Matt. 11:2-11)
14 januari 2024 Theun van der Velde Komt tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.  (Matt. 11:25-30)
25 december 2023 D’Edsiren Jansen Licht en donker in ons eigen leven (Mattheüs 2).
10 december 2023 Theun van der Velde Hoe we reageren op angst, verdriet, pijn e.d. (1 Samuël 19)
3 december 2023 Oscar Lohuis Veroordeling, Verzoening en Vrijspraak (n.a.v. Romeinen 3:18-31)
26 november 2023 Pien van der Hoff God staat boven de tijd, n.a.v. de lotgevallen van Lot. (Gen 19:30-38)
5 november 2023 Erik van ’t Ende De Liefde van Jezus
22 oktober 2023 Carin Kops
Drieluik Emmaüsgangers, deel drie
15 oktober 2023 D’Edsiren Jansen Samen en voor elkaar werken, leven, zorgen 
1 oktober 2023 Pien van der Hoff Jakob trekt de Jabbok over  (Gen. 32:22 e.v.)
10 september 2023 Simon van der Kooij De hemel, hoe is het daar?
3 september 2023 Ludy Fabriek Verbinding in de gemeente, één van hart en ziel zijn.
27 augustus 2023 George van der Hoff Psalm 11, een psalm van David, n.a.v. Saul in de spelonk.
20 augustus 2023 René Millenaar Het boek Exodus, structuur en inhoud: God wil bij de mensen wonen
23 juli 2023 Timo van ’t Ende Uitzien om in te gaan in God’s rust (Hebr. 4)
9 juli 2023 Richard Rensink … want daartoe bent gij geroepen. (1 Petrus 3:8-12)
25 juni 2023 Oscar Lohuis De betrouwbaarheid van God’s beloften (ook als het lijkt alsof ze niet vervuld worden) (Hebr. 11: 8-16)
18 juni 2023 Carin Kops Drieluik Emmaüsgangers, deel twee
11 juni 2023 D’Edsiren Jansen Psalm 84, van de zonen van Korach
4 juni 2023 Albert Balk De eerste Christelijke gemeente (Handelingen 2)
21 mei 2023 Erik van ’t Ende Ruth, de Moabitische, en Boaz, haar losser, 
14 mei 2023 René Millenaar Goedertierenheid (Psalm 136)
7 mei 2023 Rasak Avakhti Mensen: wordt wakker!
30 april 2023 Paul van der Meulen Zelfs indien … dan nog … (Daniël 3
16 april 2023 D’Edsiren Jansen De strijd om de eerste plaats (Kolossenzen 1:15-18)
2 april 2023 Ludy Fabriek Vergeven, moment van herstel (Mattteüs 18:21 e.v.)
19 maart 2023 Frans van Herwijnen Volbracht en Verheerlijkt (over Goede Vrijdag en Pasen)
12 maart 2023 René Millenaar Gezalfd en vervolgd (1 Samuël 23 en Psalm 54)
26 februari 2023 Janno van den Ende Een pond kostbare nardusolie  (Johannes 12:1-11)
19 februari 2023 Carin Kops Drieluik Emmaüsgangers, deel één
12 februari 2023 D’Edsiren Jansen Je bent onderdeel van een heilig mysterie.
29 januari 2023 Peter Koobs Verandering 
15 januari 2023 Oscar Lohuis Gebed, samenzijn met God
18 december 2022 Orlando Bottenbley God spreekt opnieuw 
11 december 2022 Ludy Fabriek Immanuël: God met ons (Jesaja 7 en 8)
27 november 2022 Willem Koudijs Bijzondere verwachtingen (Hannah, Elisabeth en Maria, 1 Kon. 2 en Lukas 1)
20 november 2022 Fedor Christiaanse Oordeel en verlossing (n.a.v. 1 Koningen 17
13 november 2022 Theun van der Velde Een (naar God) luisterend hart, hoe dan? (Fil. 4:4 e.v. )
6 november 2022 Jan Zeldenrust Zacheüs
30 oktober 2022 Theun van der Velde Geroepen om heiligen te zijn en elkaar te bemoedigen (Romeinen 1:1-17)
23 oktober 2022 Kees Postma De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Lukas 18:1-8)
9 oktober 2022 Ludy Fabriek Jezus geeft rust (Matteüs 11:28-30)
25 september 2022 Orlando Bottenbley Leven in God’s huisgezin
18 september 2022 Rik Bouwmeester Psalm 18 “… met mijn God spring ik over een muur.”
4 september 2022 Ludy Fabriek Een andere weg dan dat je zou kiezen (Ester 2)
21 augustus 2022 Oscar Lohuis De kerk en Israël (Romeinen 11:11 e.v.)
14 augustus 2022 Frans van Herwijnen Toon mij toch Uw Heerlijkheid (Exodus 33)
24 juli 2022 Paul van der Meulen Voorbede doen voor elkaar
17 juli 2022 D’Edsiren Jansen De prijs van eenheid in de gemeente
3 juli 2022 Gerard Grit Deus Semper Major (God is altijd groter)
19 juni 2022 Janno van den Ende 153 vissen, het gesprek bij het kolenvuur (Johannes 21)
12 juni 2022 Frans van Herwijnen De komst van de Trooster en de Geest der Waarheid (Johannes 16)
5 juni 2022 (Pinksteren) D’Edsiren Jansen Pinksteren (Handelingen 2:2-5)
29 mei 2022 Henk Noordhuis In de aanloop naar Pinksteren (Handelingen 2:1-13)
22 mei 2022 Gerard Grit Het Koninkrijk is vergelijkbaar met een Koopman die zoekt…. (Mattheüs 13:45)
15 mei 2022 René Millenaar Geven, bidden en vasten: het normale christenleven (Mattheus 6)
8 mei 2022 Jan Zeldenrust Mijn hulp is van de Here (Psalm 121)
1 mei 2022 Gerrit Lolkema Meer Jezus, minder ik
24 april 2022 Frans van Herwijnen Jezus, Hogepriester, met een arm om je schouder
17 april 2022 (Pasen) Orlando Bottenbley Nooit meer dood, altijd leven
10 april 2022 Henk Noordhuis Het lijdensverhaal volgens Lukas
27 maart 2022 Frans van Herwijnen Waarom Jezus op een ezel naar Jeruzalem ging
20 maart 2022 Theun van der Velde Weer samen onderweg met Jezus (Ef. 2:1 e.v. & Kol. 3:7 e.v.)
13 maart 2022 Gerrit Lolkema Geloof bewijst zich door daden
6 maart 2022 Paul van der Meulen Jozua’s doortocht door de Jordaan (Jozua 3 en 4)
27 februari 2022 René Millenaar De schepping van God (Gen 1:1)
20 februari 2022 Janno van den Ende De storm op het meer (Marcus 4: 35-41)
13 februari 2022 Ludy Fabriek Hoe gaat het met u?
6 februari 2022 Jan Zeldenrust Passie voor Jezus
30 januari 2022 Gerrit Lolkema Mensen van hoop
16 januari 2022 René Millenaar Nicodemus, een zoekende Farizeeër (Joh. 3:1 e.v.)
9 januari 2022 Paul van der Meulen Mozes en Jozua: leiders en zachtmoedigheid
2 januari 2022 Orlando Bottenbley Bemoedigend: God kent het begin en het einde, van alles
25 december 2021 Gerrit Lolkema Kerstmis: het teken voor de herders
19 december 2021 Orlando Bottenbley Jozef en Maria met Jezus bij de tempel
5 december 2021 Theun van der Velde Lijden, verdriet, hoop
21 november 2021 Theun van der Velde De gelijkenis van de zaaier is voor iedereen
14 november 2021 René Millenaar Spreken van God in de Bijbel
7 november 2021 Carin Kops Vier lessen voor ons van de ontmoeting van Jezus met Bartimeüs
31 oktober 2021 Gerrit Lolkema Drie gelijkenissen van Jezus voor deze tijd
24 oktober 2021 Orlando Bottenbley Op weg naar de ontmoeting met de Heilige
10 oktober 2021 René Millenaar De onveranderlijkheid van God
19 september 2021 Gerrit Lolkema Laat u gebruiken als levende stenen
12 september 2021 René Millenaar Ik heb de afstand tussen u en Mij overbrugd
4 september 2021 Gerrit Lolkema Luisteren naar God
22 augustus 2021 Frans van Herwijnen De Here Jezus, Zoon van God
8 augustus 2021 Kees van Velzen De eeuwige God wordt niet moe en niet afgemat, er is geen doorgronding van Zijn inzicht.