Samenkomst op zondag

Samenkomsten

Elke zondag om 11.00 uur houden we een samenkomst. Deze zijn toegankelijk voor iedereen en hebben als uitgangspunt ‘Telkens als gij samenkomt, heeft een ieder iets’ (naar 1 Kor. 14:26). Het is een kans om elkaar als gelovigen te ontmoeten en dankbaarheid, verdriet, verwondering en gebed naar God te uiten.

Wij geloven dat het gemeente van Christus zijn haar basis vindt in het elkaar ontmoeten. In de samenkomst zingen we veel liederen omdat we gemerkt hebben dat samen zingen stil maakt, op God richt en bemoedigt.

Regelmatig nodigen we een spreker uit om een Bijbelse boodschap door te geven. Deze wordt aangekondigd op onze website. Ook wordt er gelegenheid geboden om te vertellen over het handelen van God in je leven. Daarnaast kun je je bijvoorbeeld uiten naar God door gebed, het vragen van voorbede of een lied.

De samenkomsten zijn vaak een bemoediging en toerusting voor de nieuwe week.

Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar. Voor de kleintjes onder ons is er regelmatig de mogelijkheid om iets gezelligs te doen, ook tijdens de samenkomst. Als afsluiting van het samenzijn bent u uitgenodigd voor de eenvoudige lunch.

Nog vragen? Neem contact met ons op!

Sprekers in de komende weken:

24 oktober Orlando Bottenbley
31 oktober Gerrit Lolkema
7 november Carin Kops
14 november René Millenaar
21 november Theun van der Velde
5 december Theun van der Velde
19 december Orlando Bottenbley
25 december Gerrit Lolkema (ong. 12:30)

Sprekers in de afgelopen tijd:

Datum Spreker Onderwerp
10 oktober René Millenaar De onveranderlijkheid van God