Samen luisteren in de stilte

Samen richting Pasen

Op zondag 17 april 2022 is het eerste Paasdag. In de 40 dagen voor Pasen willen we ook op de B’ulah-hoeve ons hierop voorbereiden. Dit doen we door het ‘samen luisteren in de stilte’, Bijbel lezen met je hart. Het is een manier van omgaan met Gods Woord, die we in de Bijbel zelf al tegenkomen. In Psalm 1 wordt al gesproken over het overpeinzen van Gods woorden: ‘…maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.’ Je laten aanspreken door wat God je in die tekst wil zeggen. Dat is het bijzondere van de Bijbel. We geloven dat door de Heilige Geest dit ook Gods Woord voor ons mag zijn.

Ook wij bieden een plek aan om in deze periode als voorbereiding naar Pasen, met elkaar stil te worden voor God. Hierbij nodigen wij u uit om dit met ons op de B’ulah-hoeve mee te maken. Dit willen we doen door zes maal tijd te nemen, rust te zoeken. Tijdens deze stiltetijd wordt er een Bijbeltekst aangereikt, om God Zelf tot ons hart te laten spreken.

Iedereen is van harte welkom om hierbij te zijn. Vanaf 19.50 uur staan de deuren van de B’ulah-hoeve open. Ons samenzijn begint om 20.00 uur en zal ongeveer 20 minuten duren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan kunt u via de live stream hier ook aan deelnemen.

De volgende tijden hebben we apart gezet voor ‘samen luisteren in de stilte’:

  • Donderdagavond 3 maart (link)
  • Woensdagavond 9 maart (link)
  • Woensdagochtend 16 maart, 10.15 uur (vanaf 10.00 uur welkom) (link)
  • Dinsdagavond 22 maart (link)
  • Woensdagavond 30 maart (link)
  • Vrijdagavond 8 april (link)

Via de links kunt u de uitzendingen terugkijken.

samen luisteren