Samen luisteren in de stilte

Samen richting Kerst

Op zondag 25 december 2022 is het eerste Kerstdag. In de tijd voor Kerst willen we op de B’ulah-hoeve ons hierop voorbereiden. Dit doen we door het ‘samen luisteren in de stilte’, Bijbel lezen met je hart (Lectio Divina). Het is een manier van omgaan met Gods Woord, die we in de Bijbel zelf al tegenkomen. In Psalm 1 wordt al gesproken over het overpeinzen van Gods woorden: ‘…maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.’ Je laten aanspreken door wat God je in die tekst wil zeggen. Dat is het bijzondere van de Bijbel. We geloven dat door de Heilige Geest dit ook Gods Woord voor ons mag zijn.

Ook wij bieden een plek aan om in deze periode als voorbereiding naar Kerst, met elkaar stil te worden voor God. Hierbij nodigen wij u uit om dit met ons op de B’ulah-hoeve mee te maken. Dit willen we doen door vier maal tijd te nemen, rust te zoeken. Tijdens deze stiltetijd wordt er een Bijbeltekst aangereikt, om God Zelf tot ons hart te laten spreken.

Iedereen is van harte welkom om hierbij te zijn. Ons samenzijn zal ongeveer 20 minuten duren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan kunt u ook via de live stream hieraan deelnemen.

De volgende tijden hebben we apart gezet voor ‘samen luisteren in de stilte’ (met links naar de livestream):

  • Donderdagavond 1 december, 20:00 uur, inloop vanaf 19:50 (livestream)
  • Dinsdagochtend 6 december, 10:15 uur, inloop vanaf 10:05 (livestream)
  • Vrijdagavond 16 december, 19:30 uur, inloop vanaf 19:20 (livestream)
  • Woensdagochtend 21 december, 10:15 uur, inloop vanaf 10:05 (livestream)

Kerst is inmiddels geweest, maar de livestreams zijn nog toegankelijk om terug te kijken.

 

samen luisteren