Samen luisteren in de stilte

Lectio Divina: samen in stilte naar Kerst en Pasen

In de aanloop naar feesten als Kerst en Pasen willen we op de B’ulah-hoeve ons daarop voorbereiden. Dit doen we door het ‘samen luisteren in de stilte’, Bijbel lezen met je hart (Lectio Divina). Het is een manier van omgaan met Gods Woord, die we in de Bijbel zelf al tegenkomen. In Psalm 1 wordt al gesproken over het overpeinzen van Gods woorden: ‘…maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.’ Je laten aanspreken door wat God je in die tekst wil zeggen. Dat is het bijzondere van de Bijbel. We geloven dat door de Heilige Geest dit ook Gods Woord voor ons mag zijn.

Ook wij bieden een plek aan om in de periode als voorbereiding naar Pasen en Kerst, met elkaar stil te worden voor God. Hierbij nodigen wij u uit om dit met ons op de B’ulah-hoeve mee te maken. Dit willen we doen door drie keer tijd te nemen en de rust te zoeken. Tijdens deze stiltetijd wordt er een Bijbeltekst aangereikt, om God Zelf tot ons hart te laten spreken.

Iedereen is van harte welkom om hierbij te zijn. Ons samenzijn duurt ongeveer 20 minuten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan kunt u ook via de live stream hieraan deelnemen. Hieronder worden de data gepubliceerd, zodra deze bekend zijn.

 

samen luisteren