Over ons

Oorsprong

De B’ulah-hoeve vindt haar oorsprong in de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Een rijtjeshuis in Den Haag werd een ontmoetingsplek voor mensen die zochten om in hun dagelijks leven in praktijk te brengen wat ze in de Bijbel lazen.
Toen het huis te klein werd is men op zoek gegaan naar een betere plek met meer ruimte. Zo kwam men in 1973 op het platteland bij Steenwijk terecht, waar eerst een oude boerderij werd betrokken. In 1980 werd het huidige, nieuwgebouwde pand, de B’ulah-hoeve, in gebruik genomen.
B’ulah is een Hebreeuws woord dat vertaald wordt in Jesaja 62:4 met ‘gehuwde’. Wij weten ons door God gevonden en willen graag leven vanuit die verbondenheid met Hem.

Oprichter Herman Kloppenburg

(1930-2009)

Oprichter van de stichting is Herman Kloppenburg. Herman was kerkelijk werker in Den Haag. Vanuit dit werk ontmoette hij veel mensen, die met de dringende vraag naar hem toekwamen: ‘Wie en waar is die God waar jij zo bezield over spreekt?’

Omdat het vaak mensen waren met een niet kerkelijke achtergrond, nodigde Herman hen uit in zijn gezin bij hem thuis. Iedereen kon te allen tijde binnenkomen; mensen kwamen, gelegen of ongelegen. Hij hoopte dat zij zo, in het dagelijks leven, in aanraking zouden komen met Jezus.

Omdat zijn huis te klein werd, is Herman op zoek gegaan naar een ander en groter huis, dat  werd gevonden in Steenwijk. Hier zijn de B’ulah-hoeve en diverse andere activiteiten uit voortgekomen.

Huisgemeente

We zijn een huisgemeente. Dit betekent dat de B’ulah-hoeve een plek is voor ontmoeting, om samen de nabijheid en het spreken van God telkens weer te zoeken. Juist in deze tijd, waarin de onrust en onvrede in de wereld groot is, en we niet weten waar het heen gaat, willen we uitzien naar de wederkomst van Jezus, hoe dat ook zal zijn. Daarin willen we van harte beschikbaar zijn om Zijn boodschap, het Evangelie te verspreiden.

Oudsten

De oudsten van de B’ulahhoeve dragen (te zijner tijd samen met de voorganger) de geestelijke zorg voor de gemeente. Zo, dat er binnen de gemeente toerusting, bemoediging en toewijding is.

Gemeentekringen

De gemeentekringen zijn de basis-bouwstenen van de huisgemeente. We zijn dankbaar waar er veiligheid is om met elkaar te delen wat ons bezighoudt. De kringen zijn een plek om God te zoeken en te bidden, voor elkaar, voor de gemeente en voor wat dan ook maar aan de orde komt. 

Bestuur

Zoals bij iedere stichting, is er een bestuur dat de formele eindverantwoordelijkheid draagt voor de huisgemeente van de B’ulah-hoeve. Als je vragen voor hen hebt: secretaris@bulahhoeve.nl  

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiën. De B’ulah-hoeve maakt bewust geen aanspraak op subsidies of dergelijke zaken. Tegelijkertijd is ons uitgangspunt dat hetgeen we zelf voor niets ontvingen ook ‘om niet’ uit te delen. De B’ulah-hoeve is daarom geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen en donaties. Mocht dit jou aanspreken, zie onder voor de mogelijkheid om een donatie te doen. Financiële vragen, bijvoorbeeld over de fiscale mogelijkheden, zijn welkom: penningmeester@bulahhoeve.nl.