B’ulah-hoeve

een christelijke huisgemeente
Een kennismaking…

Missie

Het doel van onze huisgemeente is om mensen in contact te brengen met de liefde van Jezus Christus. In deze vreugdevolle zoektocht hopen we op contact met iedereen die zich daarin, net als wij, onderweg weet.

Meer over ons, onze achtergrond en ontstaan?

Van harte welkom op de koffie!

Iedere donderdagmorgen, van 09:45 uur tot rond 11:30 uur, inclusief ochtendwijding

Om de vier weken woensdagmiddag, van 14:30 uur tot rond 16:00 uur:  2 februari, 2 maart, 30 maart.

Om de vier weken woensdagavond, van 19:30 uur tot 21:00 uur, inclusief dagsluiting: 19 januari, 16 februari, 16 maart.

Samenkomsten

Elke zondag om 11.00 uur houden we een samenkomst. Deze zijn toegankelijk voor iedereen en hebben als uitgangspunt ‘Telkens als gij samenkomt, heeft een ieder iets’ (naar 1 Kor. 14:26). Het is een kans om elkaar als gelovigen te ontmoeten en dankbaarheid, verdriet, verwondering en gebed naar God te uiten.

Wij geloven dat het gemeente van Christus zijn haar basis vindt in het elkaar ontmoeten. In de samenkomst zingen we veel liederen omdat we gemerkt hebben dat samen zingen stil maakt, op God richt en bemoedigt.

Regelmatig nodigen we een spreker uit om een Bijbelse boodschap door te geven. Deze wordt aangekondigd op onze website. Ook wordt er gelegenheid geboden om te vertellen over het handelen van God in je leven. Daarnaast kun je je bijvoorbeeld uiten naar God door gebed, het vragen van voorbede of een lied.

De samenkomsten zijn vaak een bemoediging en toerusting voor de nieuwe week.

Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar. Voor de kleintjes onder ons is er regelmatig de mogelijkheid om iets gezelligs te doen, ook tijdens de samenkomst. Als afsluiting van het samenzijn bent u uitgenodigd voor de eenvoudige lunch.

Nog vragen? Neem contact met ons op!

Sprekers in de komende weken:

Datum Spreker
16 januari René Millenaar
23 januari
30 januari Gerrit Lolkema
6 februari Jan Zeldenrust
13 februari Ludy Fabriek
20 februari Janno van den Ende
27 februari René Millenaar
6 maart Paul van der Meulen
13 maart Gerrit Lolkema
20 maart Theun van der Velde
27 maart Frans van Herwijnen
3 april Carin Kops
10 april
17 april Orlando Bottenbley (Pasen)
24 april Frans van Herwijnen

Retraites

Stilteretraite in de ‘Kleine Hoeve’

Onze retraite is een aanbod om even afstand te nemen van de dagelijkse volle agenda. Retraite (= terugtreden) biedt een mogelijkheid om God te zoeken en om te ervaren wat het is om stil te worden. Het helpt je (weer) bewust te worden van Gods liefdevolle…

Reviews

"Warm bad"

“De retraite binnen de samenleving heb ik als een warm bad ervaren. Het waren 2 dagen, maar het voelde als een week. De individuele retraite die ik vorige jaar hier heb meegemaakt had mijn verbinding met God versterkt. Het meegaan in het ritme van deze samenleving voegt nog een dimensie toe. Het is heel fijn om onder mensen te zijn die met God leven. Het heeft mij enorm geïnspireerd.”  (H.W. , 27 nov. 2018)

"Hartverwarmend"

“Hartverwarmend Nederland begint hier!! Hartelijk dank.”

(I & Y)

"Voor iedereen"

“Een leef- en werkgemeenschap met een warm hart voor iedereen”

(O.L.)

"Verrijkt"

“Ik voel mij dankbaar, verrijkt en opgeladen. Dank jullie wel!”

(een retraitant)