B’ulah-hoeve

een christelijke huisgemeente

Welkom

B’ulah is een Hebreeuws woord dat vertaald wordt in Jesaja 62:4 met ‘niet meer verlaten’. Voor ons betekent dit ‘door God gevonden zijn’ en graag willen we leven vanuit die verbondenheid met Hem.

In deze vreugdevolle zoektocht willen we gemeente van het laatste uur zijn. Hierin nodigen we iedereen uit om in de Liefde van Jezus elkaar te ontmoeten en samen onderweg te zijn.

Actueel: Lectio Divina

ofwel: Samen luisteren in stilte. In de voorbereiding op Pasen, is er op drie dagen een stiltemoment, zoals ook op veel andere plaatsen in de wereld wordt gedaan.

Lees meer over Lectio Divina 

Actueel: koorzang

Eveneens in de voorbereiding op Pasen zijn er vijf kooravonden om met elkaar enkele meerstemmige liederen te oefenen.

Lees meer over koorzang 

Van harte welkom op de koffie!

We nodigen iedereen van harte uit om een bakje koffie mee te drinken! Dat kan op elke donderdagochtend van 09:45 uur tot rond 11:30 uur. We hebben dan ook een gezamenlijke ochtendwijding. 

Wat voor reden je ook hebt, je bent van harte welkom, je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Samenkomsten

Elke zondag om 11.00 uur houden we een samenkomst. Deze is toegankelijk voor iedereen en hebben als uitgangspunt ‘Telkens als gij dan samenkomt, heeft een ieder iets’ (naar 1 Kor. 14:26). Het is een kans om elkaar als gelovigen te ontmoeten en dankbaarheid, verdriet, verwondering en gebed naar God te uiten.

Wij geloven dat het gemeente van Christus zijn haar basis vindt in het elkaar ontmoeten. In de samenkomst zingen we veel liederen omdat we gemerkt hebben dat samen zingen stil maakt, op God richt en bemoedigt.

Regelmatig nodigen we een spreker uit om een Bijbelse boodschap door te geven. Deze wordt aangekondigd op onze website. Ook wordt er gelegenheid geboden om te vertellen over het handelen van God in je leven. Daarnaast kun je je bijvoorbeeld uiten naar God door gebed, het vragen van voorbede of een lied.

De samenkomsten zijn vaak een bemoediging en toerusting voor de nieuwe week.

Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar. Na afloop van het samenzijn bent u van harte uitgenodigd voor de eenvoudige lunch, behalve op de eerste zondag van de maand, dan is er geen lunch.

Er wordt kinderoppas georganiseerd voor kinderen van 2,5 tot 12  jaar. De oppas wordt gestart met het lezen van een Bijbelverhaal en het zingen van liederen. Aansluitend worden er activiteiten aangeboden. Dit kunnen verschillende dingen zijn: spelletjes binnen of buiten, naar het bos, knutselen etc. 

Nog vragen? Neem contact met ons op!

Sprekers in de komende weken:

25 februari: Carin Kops
3 maart: Samenkomst zonder spreker
10 maart: Gerard Grit
17 maart: René Millenaar
24 maart: Janno van den Ende
31 maart: Eerste Paasdag: Nog niet bekend
1 April: Tweede Paasdag: geen spreker
7 april: Paul van der Meulen
14 april: Pien van der Hoff
21 april: Theun van der Velde
28 april: Samenkomst zonder spreker

Behoefte aan stilte voor Gods aangezicht?

We zijn erg dankbaar voor de stilteretraites die we mogen organiseren. De stilteretraites blijken voor velen een moment van persoonlijke ontmoeting te zijn met onze Heer. Zie  de site van de Kleine Hoeve, de retraiteboerderij van de B’ulah-hoeve.

 

Steun de B’ulah-hoeve

De B’ulah-hoeve krijgt geen subsidie en wordt in stand gehouden met giften, donaties en vrijwillige bijdragen. Indien u ons werk wilt steunen stellen wij een donatie zeer op prijs. Hiernaast kunt u uw bijdrage in een beveiligde omgeving verzorgen.

Let op: voor periodieke donaties is het invullen van naam en e-mailadres verplicht. 

Alvast hartelijk bedankt namens ons allen!

 

Bedrag

Of gebruik de gemakkelijke QR-code (voor mobiel) of betaallink:

Betaallink