B’ulah-hoeve

een christelijke huisgemeente

Welkom

B’ulah is een Hebreeuws woord dat vertaald wordt in Jesaja 62:4 met ‘niet meer verlaten’. Voor ons betekent dit ‘door God gevonden zijn’ en graag willen we leven vanuit die verbondenheid met Hem.

In deze vreugdevolle zoektocht willen we gemeente van het laatste uur zijn. Hierin nodigen we iedereen uit om in de Liefde van Jezus elkaar te ontmoeten en samen onderweg te zijn.

Van harte welkom op de koffie!

We nodigen iedereen van harte uit om een bakje koffie mee te drinken! Dat kan op elke donderdagochtend van 09:45 uur tot rond 11:30 uur. We hebben dan ook een gezamenlijke ochtendwijding. 

Wat voor reden je ook hebt, je bent van harte welkom, je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Samenkomsten

Elke zondag om 11.00 uur houden we een samenkomst. Deze is toegankelijk voor iedereen en hebben als uitgangspunt ‘Telkens als gij dan samenkomt, heeft een ieder iets’ (naar 1 Kor. 14:26). Het is een kans om elkaar als gelovigen te ontmoeten en dankbaarheid, verdriet, verwondering en gebed naar God te uiten.

Wij geloven dat het gemeente van Christus zijn haar basis vindt in het elkaar ontmoeten. In de samenkomst zingen we veel liederen omdat we gemerkt hebben dat samen zingen stil maakt, op God richt en bemoedigt.

Regelmatig nodigen we een spreker uit om een Bijbelse boodschap door te geven. Deze wordt aangekondigd op onze website. Ook wordt er gelegenheid geboden om te vertellen over het handelen van God in je leven. Daarnaast kun je je bijvoorbeeld uiten naar God door gebed, het vragen van voorbede of een lied.

De samenkomsten zijn vaak een bemoediging en toerusting voor de nieuwe week.

Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar. Voor de kleintjes onder ons is er regelmatig de mogelijkheid om iets gezelligs te doen, ook tijdens de samenkomst. Als afsluiting van het samenzijn bent u uitgenodigd voor de eenvoudige lunch.

Nog vragen? Neem contact met ons op!

Sprekers in de komende weken:

Datum Spreker
11 december Ludy Fabriek
18 december Orlando Bottenbley
25 december 11-uurtje
1 januari 2023 Nieuwjaarsdag
8 januari Ochtendwijding
15 januari Oscar Lohuis (14:00 uur)
22 januari 11-uurtje
29 januari 11-uurtje
5 februari 11-uurtje
12 februari D'Edsiren Jansen
19 februari Carin Kops
26 februari Janno van der Ende
5 maart Frans van Herwijnen
12 maart René Millenaar
19 maart Frans van Herwijnen
26 maart 11-uurtje

Behoefte aan stilte voor Gods aangezicht?

We zijn erg dankbaar voor de stilteretraites die we dit voorjaar weer mochten organiseren. De stilteretraites blijken voor velen een moment van persoonlijke ontmoeting te zijn met onze Heer. Zie daarvoor ook de reacties van deelnemers op de site.

De eerstvolgende stilteretraite met beschikbaarheid is van 2 t/m 4 februari 2023. Voor meer informatie over de retraite, data en aanmelding, kijk op de site van de Kleine Hoeve.

 

Steun de B’ulah-hoeve

De B’ulah-hoeve krijgt geen subsidie en wordt in stand gehouden met giften, donaties en vrijwillige bijdragen. Indien u ons werk wilt steunen stellen wij een donatie zeer op prijs. Hiernaast kunt u uw bijdrage in een beveiligde omgeving verzorgen.

Let op: voor periodieke donaties is het invullen van naam en e-mailadres verplicht. 

Alvast hartelijk bedankt namens ons allen!

 

Bedrag