B’ulah-hoeve

een christelijke huisgemeente

Welkom

B’ulah is een Hebreeuws woord dat vertaald wordt in Jesaja 62:4 met ‘niet meer verlaten’. Voor ons betekent dit ‘door God gevonden zijn’ en graag willen we leven vanuit die verbondenheid met Hem.

In deze vreugdevolle zoektocht willen we gemeente van het laatste uur zijn. Hierin nodigen we iedereen uit om in de Liefde van Jezus elkaar te ontmoeten en samen onderweg te zijn.

Op 11 juni is er een Open Deur dienst! Iedereen is dan van harte welkom. Voor deze gelegenheid staat de koffie om 10:00 klaar.

Van harte welkom op de koffie!

We nodigen iedereen van harte uit om een bakje koffie mee te drinken! Dat kan op elke donderdagochtend van 09:45 uur tot rond 11:30 uur. We hebben dan ook een gezamenlijke ochtendwijding. 

Wat voor reden je ook hebt, je bent van harte welkom, je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Samenkomsten

Elke zondag om 11.00 uur houden we een samenkomst. Deze is toegankelijk voor iedereen en hebben als uitgangspunt ‘Telkens als gij dan samenkomt, heeft een ieder iets’ (naar 1 Kor. 14:26). Het is een kans om elkaar als gelovigen te ontmoeten en dankbaarheid, verdriet, verwondering en gebed naar God te uiten.

Wij geloven dat het gemeente van Christus zijn haar basis vindt in het elkaar ontmoeten. In de samenkomst zingen we veel liederen omdat we gemerkt hebben dat samen zingen stil maakt, op God richt en bemoedigt.

Regelmatig nodigen we een spreker uit om een Bijbelse boodschap door te geven. Deze wordt aangekondigd op onze website. Ook wordt er gelegenheid geboden om te vertellen over het handelen van God in je leven. Daarnaast kun je je bijvoorbeeld uiten naar God door gebed, het vragen van voorbede of een lied.

De samenkomsten zijn vaak een bemoediging en toerusting voor de nieuwe week.

Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar. Voor de kleintjes onder ons is er regelmatig de mogelijkheid om iets gezelligs te doen, ook tijdens de samenkomst. Als afsluiting van het samenzijn bent u uitgenodigd voor de eenvoudige lunch.

Nog vragen? Neem contact met ons op!

Sprekers in de komende weken:

Datum Spreker
21 mei Erik van 't Ende
28 mei Pinksteren
4 juni Albert Balk
11 juni D'Edsiren Jansen
18 juni Carin Kops
25 juni Oscar Lohuis (let op: 14:00 uur!)
2 juli Samenkomst zonder spreker
9 juli Samenkomst zonder spreker
16 juli Erik van 't Ende
23 juli Samenkomst zonder spreker
30 juli Samenkomst zonder spreker
6 augustus Alleen ochtendwijding
13 augustus Samenkomst zonder spreker
20 augustus René Millenaar
27 augustus George van der Hoff
3 september Ludy Fabriek
10 september Samenkomst zonder spreker
17 september Gemeentedag, invulling volgt
24 september Samenkomst zonder spreker

Behoefte aan stilte voor Gods aangezicht?

We zijn erg dankbaar voor de stilteretraites die we mogen organiseren. De stilteretraites blijken voor velen een moment van persoonlijke ontmoeting te zijn met onze Heer. Zie  de site van de Kleine Hoeve, de retraiteboerderij van de B’ulah-hoeve.

 

Steun de B’ulah-hoeve

De B’ulah-hoeve krijgt geen subsidie en wordt in stand gehouden met giften, donaties en vrijwillige bijdragen. Indien u ons werk wilt steunen stellen wij een donatie zeer op prijs. Hiernaast kunt u uw bijdrage in een beveiligde omgeving verzorgen.

Let op: voor periodieke donaties is het invullen van naam en e-mailadres verplicht. 

Alvast hartelijk bedankt namens ons allen!

 

Bedrag