Bijbeltekst week 2020 – 23

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer; dit is uw redelijke eredienst.        Romeinen 12:1 Het woord ‘vermanen’ in onze tafeltekst en het woord ‘tucht’, dat we...

Inleiding op Pinksteren 2020

Pinksteren 2020 Inleiding Net zoals het Paasfeest, is ook het Pinksterfeest van oorsprong een feest vanuit het Oude Testament. Het is één van de drie grote feesten die de Israëlieten ieder jaar moesten houden voor Gods aangezicht, namelijk het Paasfeest, het...

Bijbeltekst week 2020 – 21

Deze week vieren we de Hemelvaart van Jezus. Jezus heeft gezegd: “Het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden” (Joh.16:7). In de uitleg van de tafeltekst van deze week...

Bijbeltekst week 2020 – 20

God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.  Psalm 67:8 De tafeltekst voor de komende week is een woord uit de Psalmen. Deze psalm, waarschijnlijk geschreven door koning David, is geschreven als een ‘danklied voor de oogst’. De inhoud van deze psalm lijkt...