Bijbeltekst week 2019 – 21

Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Lukas 12:32 Het is voor ons, Hollanders, een voorrecht dat de meesten van ons wel eens een schaapherder met z’n kudde over de heide hebben zien zwalken. Maar toch missen...

Bijbeltekst week 2019 – 20

Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen;  het is beter bij de HERE te schuilen dan op edelen te vertrouwen. Psalm 118:8,9 De tafeltekst voor de komende week begint met: Het is beter. Voor het woord ‘beter’ staat een Hebreeuws woord dat ook in...

Bijbeltekst week 2019 – 19

Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Jesaja 41:13 De tafeltekst voor deze week begint met ‘want’. Om de tekst op de juiste manier te begrijpen, is het goed om te lezen waar dat ‘want’ op slaat: 10.  Vrees niet,...

Bijbeltekst week 2019 – 18

In U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.                                                                                                         Psalm 9:3 De tafeltekst voor deze week begint met iets heel belangrijks: In U. Wat doen...

Bijbeltekst week 2019 – 17

Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet, hun die op Uw wegen aan U denken. Jesaja 64:5 De tekst die deze week aan de beurt is, is een heel vrolijke tekst, met vaart… Allereerst even iets over het werkwoord ‘tegemoet komen’. Bij ons betekent dit...