Bijbeltekst week 2023 – 49

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Jakobus 1:12 Het gaat in deze tafeltekst vooral om het laatste gedeelte: hij zal de kroon des...

Bijbeltekst week 2023 – 48

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9 Deze tafeltekst is uit het Nieuwe Testament, uit de 1e brief van Johannes. De apostel Johannes beklemtoont hier,...

Bijbeltekst week 2023 – 47

Laten wij dan door Hem Gode voort­durend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen, die zijn Naam belijden. Hebreeën 13:15 Het is goed om de tafeltekst van deze week in z’n verband te lezen: Het twaalfde vers vertelt ons over Jezus, die, als het Lam van...

Bijbeltekst week 2023- 46

Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. 2 Korintiërs 3:12 De tafeltekst voor deze week is kort maar krachtig. Om deze tekst met overgave op te kunnen zeggen, moeten we wel heel aandachtig lezen wat daarvoor geschreven staat: 2 Kor....

Bijbeltekst week 2023 – 45

Vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal Ik met u zijn en u zegenen. Genesis 26:3 In de tekst, voorafgaande aan onze tafeltekst staat: ‘…, woon in het land, …’ Dit ‘wonen’ geeft een rust aan, tegenovergesteld aan rondtrekken, dwalen, dolen … Het heeft de...