Bijbeltekst week 2024 – 21

Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. Jesaja 40:31 De tafeltekst voor deze week begint met ‘Maar’. Er staat dus iets voor, wat belangrijk is....

Bijbeltekst week 2024 – 20

Zondag 19 mei vieren we het Pinksterfeest. Pinksteren is de afsluiting van het Paasfeest. Tijdens ons Pinksterfeest gedenken wij, dat wij door de komst van de Heilige Geest een toerusting hebben gekregen om Zijn getuigen te zijn in de wereld waarin wij nu leven. Maar...

Bijbeltekst week 2024 – 19 Hemelvaart

Binnenkort (9 mei) vieren we de Hemelvaart van Jezus. Jezus heeft gezegd: ‘Het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden’ (Joh.16:7). In de uitleg van de tafeltekst van...

Bijbeltekst week 2024 – 18

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Johannes 15:5 Wat een prachtige tekst voor deze week. Jezus vergelijkt Zich hier met een wijnstok en degenen die van Hem zijn met...

Bijbeltekst week 2024 – 17

HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.  Psalm 5:4 Wie denkt dat de tafeltekst van deze week een uitdrukking is van een verlangen om de dag altijd met God te beginnen, moet maar eerst de hele psalm aandachtig lezen. David is...