Bijbeltekst week 2022 – 21

Deze week vieren we de Hemelvaart van Jezus. Jezus heeft gezegd: ‘Het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden’ (Joh.16:7). In de uitleg van de tafeltekst van deze week...

Bijbeltekst week 2022 – 20

Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. Lucas 18:17 De tafeltekst voor de komende week begint met: Voorwaar, Ik zeg u: en we moeten deze woorden er zeker bij opzeggen. Want dan beseffen we dat hier...

Bijbeltekst week 2022 – 19

En hij liet alles achter, stond op en volgde Hem. Lucas 5:28 In de tafeltekst van deze week wordt gesproken over de tollenaar Levi. Hij was een hoge beambte, die in dienst stond van Herodes Antipas. Deze Herodes was viervorst over Galilea en Perea. Levi inde de...

Bijbeltekst week 2022 – 18

God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen. Psalm 67:8 De tafeltekst voor de komende week is een woord uit de Psalmen. Deze psalm, waarschijnlijk geschreven door koning David, is geschreven als een ‘danklied voor de oogst’. Het doel van de zegen die God...

Bijbeltekst week 2022 – 17

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen … En houd dit voor ogen: Ik ben met  jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Mattheüs 28:19,20b (NBV) Na Zijn opstanding uit de dood zei Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Ga dus op weg’. Waar...