Bijbeltekst week 2020 – 50

Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn.  Johannes 12:36 In het toeleven naar het Kerstfeest, voor deze week een tekst over het Licht. De tafeltekst mag een Woord zijn voor de hele week, om te overdenken en op ons te...

Bijbeltekst week 2020 – 49 (advent)

Volgende week is het december. Deze tijd gebruiken we om toe te leven naar het naderende kerstfeest. De vier weken voor Kerst hebben de naam Advent gekregen. Advent is de periode van voorbereiding op het kerstfeest. Het begint vier zondagen voor Kerst en duurt tot...

Bijbeltekst week 2020 – 48

Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan. Jesaja 48:17 De tafeltekst van deze week staat ingebed tussen twee heel belangrijke zinnen. De tekst wordt...

Bijbeltekst week 2020 – 47

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Filippenzen 4:6,7 De tafeltekst begint...

Bijbeltekst week 2020 – 46

Want de HERE zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt. Deuteronomium 31:8 De tafeltekst van deze week komt uit het laatste gedeelte van de vijf boeken van Mozes. Mozes is dan...