Bijbeltekst week 2020 – 10

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.                       Filippenzen 4:7 Deze tekst is een sluitstuk van wat daarvoor geschreven staat:  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik...

Bijbeltekst week 2020 – 09

Jezus Christus, onze Here, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht.   Romeinen 1: 3,4 Wat een aanbidding spreekt er uit deze tekst! Jezus van Nazareth, zo...

Bijbeltekst week 2020 – 08

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Filippenzen 4:4  Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente te Galaten, dat blijdschap een vrucht is van de Heilige Geest: Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede,...

Bijbeltekst week 2020 – 07

En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.  Jakobus 5:15a Wat wordt bedoeld met het gelovige gebed? Het woord ‘gelovig’ is afgeleid van een werkwoord wat veel, op elkaar betrokken, betekenissen heeft. De grondbetekenis is:...

Bijbeltekst week 2020 – 06

Laten wij dan door Hem Gode voort­durend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen, die zijn Naam belijden. Hebreeën 13:15 Het is goed om de tafeltekst van deze week in z’n verband te lezen: Het twaalfde vers vertelt ons over Jezus, die, als het Lam van...