Bijbeltekst week 2021 – 42

Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op wie wij hoopten; la­ten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft. Jesaja 25:9 Aan de tafeltekst, zoals wij die opzeggen, gaan nog een paar woorden...

Bijbeltekst week 2021 – 41

Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht. Jesaja 64:4 De Bijbeltekst voor deze week begint met: van oudsher. Dat is een prachtige uitdrukking. Maar dit Hebreeuwse...

Bijbeltekst week 2021 – 40

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; Kolossenzen 3:23 In vers 17 van dit hoofdstuk staat: En al wat gij doet, met woord of werk … Deze tekst begint met: Al wat gij doet. Het woord ‘al’ betekent gewoon ‘alles’, dus niets...

Bijbeltekst week 2021 – 39

De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! Romeinen 13:12 Het woord ‘dag’ in onze tafeltekst moeten we zien als de tijd om zich te onthouden van uitspatting, ondeugd, misdaad, omdat...

Bijbeltekst week 2021 – 38

Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. 2 Korintiërs 4:7 Omdat onze nieuwe tafeltekst begint met ‘maar’ moeten we ook nu weer lezen wat aan deze tekst vooraf gaat. (2 Kor.4:6) Want de God, die...