Bijbeltekst week 2021 – 30

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Efeziërs 1:3 Wat een jubelroep mogen we deze week telkens weer uitroepen, als we samen aan tafel gaan! De tekst begint...

Bijbeltekst week 2021 – 28

Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN. Jesaja 55:8 Omdat de tafeltekst voor deze week met het woordje ‘Want’ begint, moeten we, om de betekenis goed te verstaan, teruggaan naar de vorige tekst: De...

Bijbeltekst week 2021 – 27

Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt. Johannes 6:27 Onze tafeltekst begint met iets wat we vooral niet moeten doen: werken...

Bijbeltekst week 2021 – 26

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Hebreeën 10:24 Deze week worden we door onze tafeltekst opgeroepen om: op elkander acht te geven. Dat kan je op velerlei wijzen doen. Vaak wordt dat helemaal verkeerd gedaan. Want...

Bijbeltekst week 2021 – 25

Ik heb de stangen van uw juk verbroken en u rechtop doen gaan. Leviticus 26:13 De tafeltekst voor deze week is het tweede gedeelte van een vers. Daarom eerst aandacht voor de hele tekst: Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte heb geleid, opdat gij hun niet...