Bijbeltekst week 2024 – 24

De wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2:17 In de tijd waarin wij nu leven, met oorlogen en dreigingen van oorlogen, moet de tekst van deze week ons wel bijzonder aanspreken! Angst grijpt ons allen...

Bijbeltekst week 2024 – 23

Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden. 1 Thessalonicenzen 1:2 De apostel Paulus schrijft zijn brief aan de gemeente te Thessalonica, de hoofdstad van een Romeinse provincie in het noorden van Griekenland. De brief begint met een...

Bijbeltekst week 2024 – 22

Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? Jeremia 32: 27 De tafeltekst van deze week begint met: ‘Zie’. In het Hebreeuws staat daar een aanwijzend voornaamwoord. Dit woord kan op veel manieren vertaald worden. Inderdaad het...

Bijbeltekst week 2024 – 21

Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. Jesaja 40:31 De tafeltekst voor deze week begint met ‘Maar’. Er staat dus iets voor, wat belangrijk is....

Bijbeltekst week 2024 – 20

Zondag 19 mei vieren we het Pinksterfeest. Pinksteren is de afsluiting van het Paasfeest. Tijdens ons Pinksterfeest gedenken wij, dat wij door de komst van de Heilige Geest een toerusting hebben gekregen om Zijn getuigen te zijn in de wereld waarin wij nu leven. Maar...

Bijbeltekst week 2024 – 19 Hemelvaart

Binnenkort (9 mei) vieren we de Hemelvaart van Jezus. Jezus heeft gezegd: ‘Het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden’ (Joh.16:7). In de uitleg van de tafeltekst van...