Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

Filippenzen 2:5,6 en 7

In onze voorbereidingen op het kerstfeest, een tekst over de gezindheid van Jezus. Wat is het een indrukwekkende uitnodiging voor ons allemaal om in de voetstappen van onze Heer te mogen gaan. Zijn als Hij in deze wereld, zoals de apostel Johannes het ons zegt:

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld (1 Joh.4:17).

Ja, onze tafeltekst roept ons op om in de gezindheid van een volmaakte liefde in deze wereld te leven voor alle mensen om ons heen. God wil dat alle mensen behouden worden staat in de Bijbel: God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen (1Tim. 2:3,4). Als wij God gaan lief krijgen met heel ons hart, met heel onze ziel en met geheel onze kracht, zoals Mozes het volk Israël leerde (Deut. 6:5), dan kunnen we het niet langer verdragen dat onze naasten geen deel hebben aan de behoudenis die in Christus is.

Trouwens, dat is toch ook de centrale boodschap van Christus geboorte?! Niet hoog verheven, maar nederig en klein, geboren in een stal . . . Dat beeldt die wonderlijke gezindheid op zo’n schitterende wijze uit. Als de rijke inhoud van onze tafeltekst tot ons gaat door dringen, dan wordt het kerstfeest dit jaar een vernieuwingsfeest, een feest waarin deze goddelijke gezindheid gestalte mag gaan krijgen in ons leven, waardoor ons leven werkelijk vruchtdragend gaat worden voor Zijn komende Rijk.

Dan stellen we ons huis en leven open voor de naaste, niet sociaal-christelijk, maar werkelijk bewogen en verlangend om, net als Jezus, ons leven te delen met die naaste. Dit kan alleen, net als Jezus, als we aan de naaste ‘gelijk worden’, ja zelfs werkelijk dienstbaar worden. Dan dienen we de ander alleen waar deze werkelijk mee gediend wil worden.

Als we voor onze omgeving een ruimte scheppen waar iedereen zich veilig voelt, dan zullen we verbaasd staan waar de ander mee gediend wil worden. Want dan zal zo onbevangen de schoonheid van het leven in Christus van ons uitstralen, zonder het als zodanig te benoemen, dat de ander daar naar gaat verlangen.

Als dat op een of andere manier tot werkelijkheid gaat worden, dan zal Kerst dit jaar echt het geboortefeest van Christus worden, niet alleen voor ons, maar voor heel veel mensen om ons heen.