Bijbeltekst week 2018 – 49

Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Johannes 10:27,28 Het woord ‘schaap’, als dat niet letterlijk voor een stuk...

Bijbeltekst week 2018 – 48

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Hebreeën 11:1 Als er in de Bijbel gesproken wordt over het geloof, dan gaat het altijd over het geloof dat God schenkt: Efeziërs 2:8  Want door genade zijt gij...

Bijbeltekst week 2018 – 47

Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. Jesaja 40:31 De tafeltekst voor de deze week begint met ‘Maar’. Er staat dus iets voor, wat belangrijk is:...

Bijbeltekst week 2018 – 46

Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. 2 Kronieken 16:9 Wie de tafeltekst van de komende week tot zich laat doordringen komt tot het besef, dat de almachtige God een zoekend God is. Gods ogen...

Bijbeltekst week 2018 – 45

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. Johannes 1:18 Is het wel waar wat Johannes ons vertelt: Niemand heeft ooit God gezien? En Mozes dan? Van hem wordt verteld: (Exodus 33:11)  En de HERE sprak...