Bijbeltekst week 2018 – 39

Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls. Psalm 22:4 De tafeltekst van deze week begint met Nochtans . . . . Er gaat iets aan vooraf wat te maken heeft met deze jubelroep: “Mijn God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des nachts, en...

Bijbeltekst week 2018 – 37

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.                                    Kolossenzen 3:1 De tafeltekst voor de komende week geeft een opdracht: zoekt de dingen, die boven zijn....

Bijbeltekst week 2018 – 36

Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.                                                                             Lucas 18:17 De tafeltekst voor de komende week begint met: Voorwaar, Ik zeg u: en we...

Bijbeltekst week 2018 – 35

Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn.                                                                                            Johannes 12:36 Het is goed voor ons allemaal om iedere week weer de moeite te nemen om...

Bijbeltekst week 2018 – 34

God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.                                                                                                            Psalm 67:7 De tafeltekst voor de komende week is een woord uit de Psalmen. Deze psalm, waarschijnlijk...