Bijbeltekst week 2018 – 30

Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?                                                                                                                                 Jeremia 32: 27 De tafeltekst van deze week begint met:...

Bijbeltekst week 2018 – 29

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets niets doen.                                                                                         Johannes 15:5 Wat een prachtige...

Bijbeltekst week 2018 – 27

HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit. Psalm 5:4 Wie denkt dat de tafeltekst van deze week een uitdrukking is van een verlangen om de dag altijd met God te beginnen, moet maar eerst de hele psalm aandachtig lezen. David is in...

Bijbeltekst week 2018 – 26

Zo zegt de HERE: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstaat en Mij kent.   Jeremia 9: 23,24 De tekst van deze week begint met: Zo spreekt de...

Bijbeltekst week 2018 – 25

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.                                                                                                       Filippenzen 4:7 Deze tekst is een sluitstuk van wat...