HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.        

Psalm 5:4

Wie denkt dat de tafeltekst van deze week een uitdrukking is van een verlangen om de dag altijd met God te beginnen, moet maar eerst de hele psalm aandachtig lezen. David is in nood, hij kan ‘s nachts niet slapen. Het is zoals het in de volgende psalm staat:
Psalm 6:7  Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien.

Maar David steekt zijn nood niet onder stoelen of banken; hij beschrijft zijn nood in een lied en geeft de opdracht aan het hele volk om dit lied, deze psalm voor Gods aangezicht biddend te zingen: Psalm 5:1  Voor de koorleider. Bij fluitspel. Een psalm van David. Wat de nood van David is staat duidelijk beschreven in deze verdere psalm:

5:  Want Gij zijt geen God aan wie goddeloosheid behaagt, geen boze zal bij U vertoeven;
6:  de verdwaasden houden geen stand voor Uw ogen, Gij haat alle bedrijvers van ongerechtigheid;
7:  Gij richt te gronde de leugensprekers, de HERE verafschuwt de man van bloed en bedrog. 

David weet wat de gezindheid is van de wereld die hem omringt, maar hij weet ook wat er gebeurt als God zich over de mens ontfermt:
8:  Maar ik zal, dank zij Uw grote goedertierenheid, Uw huis binnengaan, mij neder buigen naar Uw heilige tempel in vreze voor U.
9:  HERE, leid mij door Uw gerechtigheid om mijner belagers wil; effen Uw weg voor mijn aangezicht.

David heeft de nood van de wereld om zich heen voor ogen als hij onze (tafel)tekst uitspreekt voor Gods aangezicht. Als wij bereid zijn om gedurende deze week in dezelfde gezindheid deze woorden voor Gods aangezicht uit te spreken, zal ons oog meer dan ooit hoopvol, verwachtingsvol, gericht zijn op wat God – misschien wel door ons heen – zal gaan doen in de wereld om ons heen. Hij wil dat wij betrokken willen zijn bij Zijn handelen in de wereld om ons heen, met een priesterlijk en bereidvaardig hart.

Daarom mag, niet alleen deze week, maar iedere dag van ons leven zó bepaald zijn door: HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.