Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots.

Jesaja 26:4

We beginnen bij de overdenking van de tafeltekst voor de komende week maar met het tweede gedeelte: want de Here Here is een eeuwige rots. Het komt alleen in deze tekst voor dat de Naam van God: Here Here, met hoofdletters geschreven moet worden.

Want in onze tekst staat, en nergens anders komt dit in de Bijbel voor, twee keer achter elkaar de Naam Jaweh geschreven.

Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat God onze God is. Hij is voor degenen, die dit van harte beleven, tot iets wat absoluut onwankelbaar is. Dit wordt in onze tekst uitgedrukt met: als een gesteente, een rotspartij, die van eeuwigheid tot eeuwigheid er zal zijn, zoals hij er nu is; de eeuwig Onveranderlijke . . . .

Als we dit, met heel onze ziel, weten, dan blijft er voor ons niets anders over dan op Hem te vertrouwen. Anders gezegd: ons voor immer bij Hem zo veilig te voelen, dat we volkomen zorgeloos kunnen zijn.

En nu nog even aandacht voor: voor immer, want dat is niet niks! In het Hebreeuws staan hier twee woorden voor, die allebei van één werkwoord zijn afgeleid. Dat werkwoord betekent: doorgeven, vooruitgaan, doorgaan. Voor immer betekent dus zoiets als: van altijd tot altijd doorgaand. Dit wijst niet op een stelling, een dogma, een gedachte, maar op een beweging.

We zouden onze tafeltekst dus ook zo kunnen vertalen: Omdat God, onze God, is als een eeuwig onveranderlijke Rots, laten we ons daarom van ogenblik tot ogenblik volkomen veilig bij God weten.