Samen luisteren in de stilte (Lectio divina)

In de periode van de 40 dagen voor Pasen worden op 40 plaatsen in Nederland stilteplaatsen aangeboden, voor het ‘samen luisteren in de stilte’ (ofwel: lectio divina). De B’ulah-hoeve is zo’n plek. Wat is lectio divina? Het is Bijbel lezen met je hart: Bijbelluisteren! Het is een eeuwenoude manier van omgaan met de Bijbel, die we in de Bijbel zelf al tegenkomen. In Psalm 1 wordt al gesproken over het overpeinzen van Gods woorden: “…maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.” Je laten aanspreken door wat God je in die tekst wil zeggen. Dat is het bijzondere van de Bijbel. We geloven dat door de Heilige Geest de Bijbel ook Gods Woord voor ons is. Daarom is het belangrijk om tijdens het lezen ook te luisteren. ‘Heer, wat wilt U mij zeggen?’

Lectio divina is het lezen van een kort bijbelgedeelte. Dit bijbellezen kent vier stappen:

  1. Het langzaam, liefdevol, luisterend lezen, om rust en ruimte te vinden, zodat de woorden binnen mogen komen. Je hart mogen raken.
  2. Het overdenken van Gods Woord. Zijn Woord voor jou. Dat woord tot je hart laten doordringen.
  3. Bidden. Antwoord geven, of je vragen stellen, je verlangen uiten, zeggen wat er in je leeft.
  4. Het rusten in Hem. ‘Genieten’ van het zijn bij Hem.

Ook voor ons is dit een uitnodiging, om in deze periode als voorbereiding naar Pasen, tijd te nemen, rust te zoeken, stil te worden voor God. Om God Zelf te laten spreken. Laat onze energie niet helemaal opgaan aan werken, praten, organiseren en helpen, maar laten we inderdaad tijd maken en rust zoeken om te luisteren naar Hem. De kapel van de B’ulah-hoeve staat hier voor open. Er worden tijdens deze stiltetijd teksten of bijbelgedeelten aangereikt. Iedereen is van harte welkom om hier bij te zijn.

Lectio divina zal zijn op:

  • Zondagavond 29 maart van 19.15 uur – 20.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
  • Vrijdagochtend 3 april van 10.15 uur – 11.00 uur. Inloop vanaf 10.00 uur.
  • Donderdagavond 9 april (Witte Donderdag) van 19.30 uur – 20.15 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

We zien uit naar jullie komst!

rustige studieplek