Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 

Hebreeën 12:2

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus . . .  Het woordje ‘daarbij’ maakt het nodig om ook het eerste vers te lezen: Hebreeën 12:1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. 

Hebben wij echt zo’n grote wolk van getuigen rondom ons?

Ja, getuigen uit een ver verleden. Maar er is veel voor nodig willen deze overoude getuigen ons nog aanspreken. Paulus was er echt heel blij mee. Maar laten wij, om meer geïnspireerd te worden, even deze oude, echt wel waardevolle getuigen, naar de achtergrond schuiven en kijken of er geen meer actuele getuigen zijn. Echt waardevolle getuigen zijn alleen ooggetuigen. Daarom komen wij met de gemeente ook ‘s zondags samen om te luisteren naar wat wij zelf ervaren hebben van de bemoeienis van de Here in ons persoonlijke leven. Dat is de waarde van ons ‘elfuurtje’! Want als we horen en zien wat God in de levens van anderen bewerkt, staat de deur open voor echte aanbidding.

Dat is de basis voor echt leven en voor gezond denken: ‘Eerst aanbidden, dan pas ademen en dan pas denken’, is een bekende spreuk. Dan krijg je zin om mee te gaan, je er in te storten en te zorgen dat je niet achterblijft! Maar dat kan spanning en verbetenheid wekken.

Wat wordt de tafeltekst van de komende week dan kostbaar! Want wij hebben een grote wolk van getuigen om ons heen, we zien dat God onder ons werkt in de harten van veel mensen. Maar de enige manier om werkelijk deel te krijgen aan dit getuigenis is om dan ook alleen maar op Jezus gericht te zijn. Hij is gehoorzaam gebleken tot de dood aan het kruis. Ja, Hij heeft zelfs vreugdevol het kruis op Zich genomen, de schande en de smaad niet achtende. En daarom heeft Jezus van God de Naam boven alle Naam ontvangen en is Hij nu gezeten ter rechterzijde van de troon Gods.

Als de actuele getuigen van Gods werk onder ons, ons niet richten op Jezus, dan vervallen we tot armzalige meepraters en meelopers.

Laat de tafeltekst voor deze week daarom voor ons allemaal een oproep zijn om, meer dan ooit, alleen gericht te zijn op Jezus, onze levende Heer. Die dan ook voor ons de Leidsman en Voleinder (voleinden = voltooien, afmaken) van ons geloof zal blijken te zijn.