Bijbels Dagboek

Dagelijks leven

Wij bewonen de B‘ulah-hoeve met een twintigtal mensen. Veel doen we gezamenlijk, zoals koffiedrinken met aansluitend een ochtendwijding, de maaltijden, de huishouding en wat er maar te doen is. Dagelijks ontvangen we gasten, die graag met ons een kopje koffie drinken of even meehelpen bij de werkzaamheden. We bieden werkplekken voor stagiaires van de plaatselijke scholen en leven met ieder die hier voor korte of langere tijd is. ’s Zondags houden we een samenkomst die door veel mensen wordt bezocht
De dagelijkse leiding berust bij een kleine kern, het geheel wordt ondersteund door een stichtingsbestuur.

Ontstaan

De leefgemeenschap is eind jaren ‘60 van de vorige eeuw ontstaan in een rijtjeshuis in Den Haag. Dit werd een ontmoetingsplek voor mensen die zochten om in hun dagelijks leven in praktijk te brengen wat ze in de Bijbel lazen. Toen bet huis te klein werd zijn we op zoek gegaan naar een betere plek met meer ruimte. Zo kwamen we in 1973 op het platteland bij Steenwijk terecht, waar eerst een oude boerderij werd betrokken. In 1980 werd het huidige, nieuw gebouwde pand in gebruik genomen.

Oprichter Herman Kloppenburg

(1930-2009)

Herman Kloppenburg was ruim vijftig jaar geleden kerkelijk werker in Den Haag. Hij ontmoette veel mensen die met de dringende vraag naar hem toe kwamen: ‘Wie en waar is die God waar jij zo bezield over spreekt?’ Omdat het vaak mensen waren met een niet kerkelijke achtergrond, nodigde Herman hen uit in zijn huis, waar hij leefde met zijn gezin. Iedereen kon te allen tijde binnenkomen. De mensen kwamen, gelegen of ongelegen. De Bijbelse oproep tot gastvrijheid was voor hem de basis om iedereen welkom te heten.
Omdat zijn huis te klein werd is Herman op zoek gegaan naar een ander en groter huis wat na een lange weg gevonden is in Steenwijk. Hier is de B’ulah-hoeve ontstaan.