Bijbeltekst week 2018 – 33

De wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2:17 Door de schokkende gebeurtenissen in de wereld moet de tekst van deze week ons wel bijzonder aanspreken! De duisternis slaat steeds harder toe, meedogenloze...

Bijbeltekst week 2018 – 32

Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Psalm 89:16 en 17 Wat een heerlijke tekst, deze week! Als je het met elkaar opzegt, dan...

Bijbeltekst week 2018 – 31

Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden.                                                                                            1 Thessalonicenzen 1:2 Als we de tafeltekst van deze week goed tot ons door laten dringen, dan vragen...

Bijbeltekst week 2018 – 30

Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?                                                                                                                                 Jeremia 32: 27 De tafeltekst van deze week begint met:...

Bijbeltekst week 2018 – 29

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets niets doen.                                                                                         Johannes 15:5 Wat een prachtige...